Zandstralen van de gevel.

Zandstralen van de gevel

Zandstralen gevel

Aanslag op uw gevels, welke door de loop der jaren is ontstaan, kan alleen gereinigd worden door de gevels te zandstralen. Voor een optimaal resultaat gebruiken wij hiervoor het zandstralen van uw gevel milieuvriendelijke olivinezand.

 

Afhankelijk van het bestaande gevel werk wordt de steen en voeg gereinigd door onder lage druk te stralen met een, op de steensoort en voeg aangepaste, combinatie van olivinezand, lucht en water. Na het zandstralen wordt de gevel met een hoge druk  reiniger schoongemaakt, waardoor een schone steen met daaromheen een gezond hechtvlak voor een nieuwe voeg ontstaat.

 

 

Om verruwing van de steen en behoud de originele structuur van steen en voeg te behouden is het van belang dat zandstralen als onderdeel van Gevelreiniging of gehele gevelrenovatie door deskundigen wordt gedaan. Voor een blijvend resultaat wordt aangeraden na het Voegwerk de gevel ook te laten impregneren.

Om verruwing van de steen en behoud de originele structuur van steen en voeg te behouden is het van belang dat zandstralen als onderdeel van gevelreninging of gehele gevelrenovatie door deskundigen wordt gedaan. Voor een blijvend resultaat wordt aangeraden na het Voegwerk de gevel ook te laten impregneren.